Sanojca Witold

Imię Witold
Nazwisko Sanojca
Data urodzenia 19.01.1923
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Brodowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0641-0642
  3. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
  4. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6335-6336/s.32-33 i 6526/s.16
  5. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  6. 'Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
Uwagi dodatkowe
  1. Protokół PCK o nr 22670 z ekshumacji ciała więźnia znalazł się wśród 119 protokołów z dnia 18.06.1948 (Źródło 4)
  2. Źródło (4) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944r.
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.