Barszczewski Leon

Imię Leon
Nazwisko Barszczewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III połowa lipca 1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.126
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 135
  4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 223
  5. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe