Zapal znicz na Forcie III

W tym roku, po raz pierwszy, możemy w Dzień Zaduszny zapalić znicze przy mogiłach pomordowanych na terenie Fortu III w Pomiechówku. Po raz pierwszy każdy z nas może pomodlić się w Święto Zmarłych na tzw. Górce (miejsce masowych egzekucji). Przyjdź do Fortu III w Pomiechówku w dniu 2 listopada i pokaż, że pamiętasz. Niech przy każdym krzyżu zapłonie ogień.

Godziny wejść z przewodnikiem prezentujemy poniżej. Dla tych, którzy chcą tego dnia tylko zapalić znicze na Forcie, będziemy organizowali krótkie spacery na miejsce pochówku szczątków ofiar i tzw. Górkę.