Zamordowani samorządowcy

W dniu 22 października, w Urzędzie Miejskim w Płońsku, odsłonięto tablicę poświęconą samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej. Na tablicy znajduje się 51 nazwisk - pracowników urzędów, wójtów, radnych sołtysów, starostów.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że co czwarty z nich został zamordowany w Forcie III w Pomiechówku.

Poniżej zamordowani w Forcie III i daty śmierci:

 1. BANASIAK Teodor – pracownik Wydziału Powiatowego w Płońsku - 31 maja 1943 r.
 2. BILIŃSKI Szczepan– pracownik Zarządu Gminy Modzele - 31 maja 1943 r.
 3. BRONISZEWSKI Aleksander Wincenty – pracownik Zarządu Gminy Sochocin - 31 maja 1943 r.
 4. CIOSEK Wacław– wójt Gminy Sochocin - 30 lipca 1944 r.
 5. GALAS Aleksander – sekretarz Gminy Modzele – 31 maja 1943 r.
 6. GRZYBOWSKI Józef - pracownik Wydziału Powiatowego w Płońsku - 31 maja 1943 r.
 7. KAROLAK Hieronim – pracownik Gminy Wychódźc - 31 maja 1943 r.
 8. KICYŁA Emil – pracownik Zarządu Gminy Sarnowo - 1942 r.
 9. KOZŁOWSKI Jan – pracownik Zarządu Gminy Naruszewo - 31 maja 1943 r.
 10. OLSZEWSKI Jan – pracownik Zarządu Gminy Naruszewo - 31 maja 1943 r.
 11. ZIELIŃSKI Bolesław – pracownik Zarządu Miejskiego w Płońsku - 31 maja 1943 r.
 12. ŻABOWSKI Klemens – pracownik Zarządu Gminy Strożęcin - 31 maja 1943 r.