Uroczystości pogrzebowe

Uzyskaliśmy informację z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, że na dzień 17 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00 zaplanowany jest pogrzeb szczątków ofiar niemieckich zbrodni popełnionych na Forcie III w Pomiechówku, ekshumowanych podczas kończących się właśnie prac archeologicznych. W czasie pogrzebu zostanie odmówiona modlitwa za ofiary oraz złożone kwiaty i zapalone znicze. Zapewniamy, że złożymy kwiaty i zapalimy znicze w imieniu wszystkich, którzy nie będą mogli przybyć lub obawiają się o własne zdrowie, w związku z trwającą pandemią.

Zdjęcie: pogrzeb z 2019 r.