Ukraińcy w Forcie III

W różnych źródłach przewijają się informacje o obecności Ukraińców na terenie Fortu III w Pomiechówku. Wymienia się osoby ukraińskiego pochodzenia wśród załogi 36 ppLA, który bronił Fortu we wrześniu 1939 r. Mówi się o kobietach pochodzenia ukraińskiego, które pracowały w więziennej kuchni. Mówi się wreszcie o Ukraińcach jako więźniach Fortu. Znaleźliśmy dodatkowy dowód potwierdzający obecność Ukraińców w Forcie III w Pomiechówku. Oto zdjęcie trójzębu wyrytego na ścianie korytarza podziemnego, kilkaset metrów od wejścia. Któż inny jak Ukrainiec wyryłby tu herb Ukrainy? Jakie jeszcze tajemnice kryją pomiechowskie kazamaty…?