Torf i Wapno

Oto kolejny owoc sobotniego spotkania na Forcie III w Pomiechówku. Na zdjęciu bracia Załęscy z Żurominka. Od lewej: Jan, Józef, Antoni i Władysław. Jan przeżył wojnę i to jego potomkowie odwiedzili Fort tydzień temu. Władysław wyjechał za granicę i zginął tragicznie.

Antoni ukończył prawo na UW. Był pierwszym komendantem BCh podokręgu "Wkra", pseudonim Torf. Zamordowany 13.05.1943 w więzieniu gestapo w Ciechanowie. Pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika i odznaczony Orderem Virtuti Militari.

Józef był magistrem farmacji, komendantem placówki AK w Nasielsku, pseudonim Wapno. W aptece którą prowadził była konspiracyjna skrzynka kontaktowa. Wiosną 1943 r. aresztowany przez gestapo i osadzony w Forcie III w Pomiechówku. W dniu 31.05.1943 r. skazany przez Niemców na śmierć i tego samego dnia stracony na tzw. górce w Forcie III. Nie zachowało się inne zdjęcie pana Józefa Załęskiego.