Spotkanie w celu wymiany informacji o ofiarach II Wojny Światowej z Północnego Mazowsza

Wczoraj w Działdowie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele: Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacji Fort III Pomiechówek, Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” z Działdowa, Ciechanowskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy AK oraz rodzin wywiezionych poprzez obóz NKWD w Ciechanowie. Celem spotkania było ustalenie możliwych pól współpracy oraz wymiany informacji o więźniach Fortu III i AEL Soldau (obozu w Działdowie) a także podzielenie się doświadczeniami z działań dla ochrony miejsc pamięci. Wymiana informacji i doświadczeń jest o tyle istotna, że wielu więźniów Fortu III w Pomiechówku było również więźniami obozu w Działdowie.

(na zdjęciu, będący dziś ruiną, budynek AEL Soldau, w którym przetrzymywani byli więźniowie)