Sochocin

W jednej z cel Fortu III w Pomiechówku, tym razem po prawej stronie od wejścia do budynku koszar, znaleźliśmy napis „Sochocin” (na zdjęciu powyżej). Musiał być wyryty w okresie marzec – czerwiec 1941 r., kiedy Niemcy więzili w Forcie ponad 2500 mężczyzn, kobiet i dzieci z Sochocina i okolic.