Rocznica pierwszej masowej egzekucji w Forcie

W dniu 31 maja 1943 r. miała miejsce w Forcie III w Pomiechówku pierwsza udokumentowana masowa egzekucja. Tego dnia niemiecki Sąd Doraźny dla Rejencji Ciechanowskiej i Okręgu Suwałki wydał wyrok śmierci na 42 żołnierzy AK przywiezionych do Fortu z AEL Soldau (Obóz w Działdowie). Zamordowani więźniowie objęci byli jednym śledztwem prowadzonym przez Gestapo „przeciw Brzozowskiemu Januszowi i 112 innych”. Na 42 żołnierzy AK wydano wyrok śmierci, który od razu wykonano, przez powieszenie. Pozostałych skierowano do obozów koncentracyjnych. Lista 42 ofiar pochodząca z akt Gestapo – na zdjęciu powyżej. Tego dnia Niemcy powiesili również 6 innych więźniów, w tym byłego posła na Sejm RP z Nowego Dworu Mazowieckiego – Pana Juliana Łabędę. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami w/w osób w Bazie Więźniów.