Rocznica egzekucji w Forcie 172 członków polskiego podziemia

W dniu 25 czerwca 1943 r. sąd doraźny, w skład którego wchodzili: SS-Sturmbannführer Friedrich Schulz, SS Hauptsturmführer Apitz i SS-Obersturmführer Hermann Schaper, przy udziale tłumacza SS-Unterscharführer Hermanna Plewko skazał na karę śmierci 172 członków polskiego podziemia: 169 członków Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej oraz 3 członków ZWZ/AK. Wszyscy byli objęci jednym śledztwem przeciw Stefanowi Małeckiemu i 171 innych. Wskazana w wyroku przynależność partyjna niektórych ofiar (PPR lub GL) może być dyskusyjna, ale tak Gestapo określiło ją w ramach prowadzonego śledztwa. Wszystkich skazanych rozstrzelano tego samego w dnia w Forcie III. To była jedna z największych masowych egzekucji jaka miała miejsce w Forcie.

Na zdjęciu ewidencja z przeprowadzonej egzekucji - z dokumentacji Gestapo (z wykazu tzw. Sonderbehandlungen - specjalnych traktowań).