Projekt realizowany z MON

Koronawirus zatrzymał wszystkich w domach, ale przez to zmobilizował nas do jeszcze większej aktywności. Udało nam się pozyskać dwa dofinansowania działań związanych z Fortem III w Pomiechówku – najstraszniejszą gestapowską katownią na Mazowszu. Dziś powiemy o tym, które ma szerszy zakres. Otóż do końca tego roku będziemy we współpracy z MON realizować projekt „Zachowajmy w pamięci - Fort III Pomiechówek”. W ramach tego projektu m.in.: będziemy nawiązywać kontakty z rodzinami więźniów Fortu oraz świadkami niemieckich zbrodni popełnionych w Forcie III, raz w miesiącu zorganizujemy spotkania historyczne w Forcie z przewodnikami, wydamy broszurę informacyjną o Forcie, przeprowadzimy akcję informacyjną w radiu i prasie (lokalnej i ogólnokrajowej), wyprodukujemy ulotki informacyjne o Forcie, zorganizujemy spotkania historyczne w szkołach oraz wystawę i panel dyskusyjny w związku z projekcją filmu nakręconego przez IPN o Forcie (jesień/zima). Plany krzyżuje nam nieco pandemia, ale ruszamy z projektem od maja wierząc, że być może jeszcze w tym miesiącu spotkamy się na Forcie. O wszystkim będziemy informować.

Powyżej – jeden z banerów informacyjnych.