Projekt MON 2022!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedstawiamy działania, które zrealizujemy tym roku, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwo Obrony Narodowej, na realizację projektu pt.: Fort III Pomiechówek – śladami naszej historii. Otóż:

- raz w miesiącu zapraszać będziemy chętnych na bezpłatne zwiedzanie, w ramach spotkań historycznych na Forcie;

- mamy dodatkowo pakiet 15 bezpłatnych lekcji historycznych na Forcie dla szkół i innych zorganizowanych grup;

- zakupimy zestaw przewodnicki (słuchawki i odbiorniki), dzięki którym zwiedzanie Fortu będzie bardziej komfortowe dla uczestników, w tym osób niedosłyszących (możliwość regulowania głośności);

- zorganizujemy na Forcie okolicznościowe uroczystości (31.05 – już się odbyła, 30.07 uroczystość z okazji 78 rocznicy likwidacji więzienia i największej egzekucji na Forcie i Dzień Zaduszny);

- zorganizujemy plenerowy pokaz filmu dokumentalnego IPN pt. Fort;

- będziemy kosić trawę na Forcie i dbać o tymczasowe groby;

- dodrukujemy broszurę historyczną informacyjną, pt. „Fort III Pomiechówek krótki rys historyczny, wydaną w poprzednim roku, która będzie rozdawana podczas spotkań na Forcie;

- wydamy nową ulotkę informacyjną, wykonamy nowy baner na ogrodzenie i rollup, który wystawiamy podczas spotkań historycznych;

- wyprodukujemy atrakcyjne graficznie mapki Fortu oraz pamiątkowe gadżety dla odwiedzających Fort (długopis, magnes, pamiątkowa pieczęć);

- wydamy piękny album ze zdjęciami: „Fort III Pomiechówek 1915-1945”

- stworzymy wystawę historyczną o Forcie, która będzie prezentowana stale w budynku koszar (20 tablic);

- stworzymy wystawę mobilną o Forcie (8 tablic dwustronnych), którą będzie można prezentować w różnych miejscach (szkoły, biblioteki, domy kultury, muzea, itp.)

- stworzymy (rękami artystów oczywiście) mural patriotyczny na bocznej ścianie budynku ochrony przy wejściu do Fortu.

Pracy przed nami (i kooperantami) mnóstwo, ale nie zabraknie nam zapału.

A wszystko to dzięki Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dzięki – Ministerstwo Obrony Narodowej.

Projekt realizujemy w ramach realizacji zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Zachowajmy w pamięci.