Prawa brama Fortu

Pan Adam Traczyk wypatrzył na niemieckim portalu aukcyjnym, Krzysztof Kylon Franciszewski kupił, sprowadził do Polski oraz ofiarował Fundacji i oto jesteśmy w posiadaniu czterech nieznanych dotąd zdjęć Fortu III w Pomiechówku, z września – października 1939 r. Będziemy je publikować kolejno, bowiem wymagają odrębnego komentarza. Dziś pierwsze z nich.

Zdjęcie powyżej, jako jedyne nam znane, pokazuje jak wyglądała prawa brama Fortu III w Pomiechówku (brama po prawej stronie kaponiery). Dla potrzeb rekonstrukcji – zdjęcie bezcenne. Mazowiecka katownia gestapo z każdym dniem ma coraz mniej tajemnic..