Prace żołnierzy 65 Batalionu

Fenomenalną pracę wykonali dziś żołnierze 65 Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomiechówku. Odsłonili cały wał od schronu amunicyjnego na lewym placu aż do budynku koszar. Niewiele osób pamięta tak pięknie odkryty wał.

Kłaniamy się żołnierzom i dowództwu Batalionu.