Pogrzeb szczątków ofiar

Na stronie IPN ukazała się oficjalna informacja o uroczystościach pogrzebowych i dalszych planach IPN związanych z pracami w Forcie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami pod poniższym linkiem i uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych.

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/63139,Pogrzeb-szczatkow-ofiar-niemieckich-zbrodni-ekshumowanych-na-terenie-Fortu-III-P.html?sid=e89a99fce9c0dea4ebd78884892c123d