Podstawa moździerza

Pisaliśmy ostatnio o częściach rowerów wydobytych na Forcie III w Pomiechówku podczas prac archeologicznych prowadzonych przez Łódzką Fundację Badań Naukowych. Dzięki komentarzom specjalistów udało się uzyskać wiele ciekawych informacji. Dziś również pochodząca z prac archeologicznych płyta oporowa moździerza. Być może jest to płyta granatnika, o którym pisał w jednym z ostatnich meldunków z 28 września 1939 r. dowódca obrony Fortu III, kpt. Bogusław Rytel: „Prawe skrzydło bronię obsadą w składzie 1 of. 44 strzel, i podoficerów (w tym tab. i sanitariusze) + dwa ckm i jeden granatnik (…).”