Planowane są uroczystości z okazji 75 rocznicy największej egzekucji w Forcie

W dniu 30 lipca 1944 r. miała miejsce największa masowa egzekucja w Forcie. Front się zbliżał, więc Niemcy chcieli ewakuować więzienie i zatrzeć po nim ślady. Pociąg po więźniów jednak nie przyjechał. Zostali więc jeden po drugim rozstrzelani – 281 osób. Będziemy jeszcze o tej zbrodni pisać – w dniu jej rocznicy. Na razie chcemy przekazać informację, że na dzień 30 lipca planowane są uroczystości upamiętniające na terenie Fortu. Szczegóły podamy jak tylko będą ogłoszone. Już teraz jednak można zapisać sobie termin. Przy okazji uroczystości będzie można przejść po terenie Fortu z przewodnikiem.

Na zdjęciu miejsce, w którym pochowano szczątki ekshumowanych i nie rozpoznanych więźniów - kwiecień 1945 r.