Papierośnica wachmistrza

Otrzymaliśmy dziś od pana Cezarego Szymczaka zapowiadane, wspaniałe pamiątki po zamordowanym w Forcie III w Pomiechówku, ułanie 11 pułku – panu Wacławie Komorowskim. Poniżej prezentujemy pierwsze z nich – zdjęcie papierośnicy pana Wacława z inicjałami oraz symbolami pułku.