Nowe, nieznane zdjęcie

Dzięki środkom, które uzbieraliśmy z drobnych darowizn (serdecznie za nie dziękujemy), udało nam się nabyć niepublikowane dotąd zdjęcie Fortu III w Pomiechówku. Dostarcza ono niezwykle cennych informacji. Zdjęcie prezentujemy poniżej oraz w Galerii zdjęć, na stronie www Fundacji. Pochodzi ono najprawdopodobniej z okresu pomiędzy wrześniem 1939 r. a marcem 1941 r. Wynika to z faktu, że na zdjęciach Fortu z września 1939 r widać tory kolejki (do Fortu dostarczana była nimi amunicja), których na nabytym przez nas zdjęciu już nie ma i których na zdjęciach Fortu z 1941 r. również nie ma. Widać natomiast na zdjęciu wyrwę w murze Carnota, która powstała w 1915 r. - prowizorycznie zastawioną metalowym ogrodzeniem. Nikt z więźniów Fortu z 1941 r. nie wspomina o tej wyrwie ani ogrodzeniu, wiec zdjęcie musi być wykonane przed marcem 1941 r., kiedy do Fortu trafili mieszkańcy Sochocina i okolic. Widać też na zdjęciu jak wyglądała pierwotnie kaponiera (budynek po prawej stronie). Widać, że stare mapy, pokazujące że do kaponiery prowadziły tory, są poprawne. Do niej naprawdę wjeżdżała mała lokomotywa. Wjazd ten (widoczne na zdjęciu półkole) potem Niemcy zamurowali, zostawiając tylko okno, które widzimy w kaponierze do dziś. Tory kolejki prowadziły też do wnętrza Fortu przez ową wyrwę w murze z 1915 r. Będziemy analizować to zdjęcie dalej. Bardzo się cieszymy z jego pozyskania. Ziarnko do ziarnka...