Nie tylko koszary

Mamy kolejne, interesujące odkrycie. Znaleźliśmy dowód, że w czasie gdy w Forcie III w Pomiechówku funkcjonowało więzienie karno-śledcze gestapo (1943-44), więźniowie przetrzymywani byli nie tylko w głównym budynku koszar. Otóż na ścianie schronu amunicyjnego, na lewym placu broni (zaznaczony strzałką na mapce), znaleźliśmy wyryty napis „Socha Jan” (na zdjęciu). Pan Jan był więźniem Fortu w okresie kwiecień - czerwiec 1943r. Aresztowany razem z około 300 innymi mężczyznami z Kampinosu i okolic, został zamordowany przez Niemców w masowej egzekucji 25 czerwca 1943 r. Do niedawna myśleliśmy, że w tym „bunkrze bez okien”, przetrzymywani byli wyłącznie Żydzi w 1941 r. Od wczoraj mamy dowód, że było inaczej.