Narty i talerzyk z Twierdzy

Niedawno wspominaliśmy więźniów Fortu III w Pomiechówku: Zbigniewa i Edmunda Bręguszewskich/Bręgoszewskich. Dzięki synowi tego ostatniego – panu Rajmundowi możemy zaprezentować bardzo ciekawe pamiątki rodzinne. Są to narty, które Edmund ukradł Niemcom kiedy pracował w Twierdzy Modlin (przypominamy, że pracował tu w czasie wojny jako zdun) oraz talerzyk z Twierdzy – najprawdopodobniej z kasyna oficerskiego. Po powrocie z Fortu III, Edmund ożenił się bowiem z Jadwigą z d. Królikowską, która pracowała w Twierdzy jako kelnerka, w kasynie dla oficerów (które przed wojną prowadził jej ojciec). Narty były używane po wojnie przez pana Rajmunda i jego ojca a talerzyk przechowała babcia pana Rajmunda – Wiktoria.

Bardzo dziękujemy całej rodzinie Państwa Bręgoszewskich za współpracę, otwartość i chęć podzielenia się rodzinnymi pamiątkami.