Najmłodszy miał 18 lat

W czasie ostatniej otwartej soboty spotkaliśmy na Forcie rodzinę Pana Aleksandra Małeckiego. Był działaczem PPR i GL z Płocka. Razem z 29 innymi działaczami polskiego ruchu oporu z powiatów płockiego, sierpeckiego i płońskiego, został w dniu 13 grudnia 1943 r. skazany na śmierć przez niemiecki sąd doraźny i tego samego dnia powieszony w Forcie III w Pomiechówku (sprawa przeciw Janowi Wilczyńskiemu i innym). W wyroku mowa, że skazani są „byłymi obywatelami polskimi” a zasługują na śmierć za „przygotowywanie zdrady stanu i udział w zbrojnych napadach”. Zachowała się pełna lista zamordowanych – najmłodszy miał 18 najstarszy 60 lat. Każda osoba z tej listy, to oddzielna historia. Będziemy zbierać ich okruchy i opowiadać.

Na zdjęciu Aleksander Małecki – z książki Marka Frankowskiego „Przewodnik Historyczny Pomiechówek – Pomiechowo.