List więźnia z Daniłowiczowskiej 7

Znowu otrzymaliśmy coś cennego od Pana Grzegorza Chabowskiego. Chodzi o list, który więzień Fortu III w Pomiechówku – Pan Stefan Świderski (ps. Sęp) wysłał do swojej żony w styczniu 1944 r., w czasie transportu z Fortu III w Pomiechówku do KL Mauthausen. W liście Pan Stefan pisze, że jest na ulicy Daniłowiczowskiej 7 w Warszawie. W miejscu tym, w czasie wojny, znajdowało się więzienie sądowe, tzw. Centralniak. Stąd, po krótkim (często jednodniowym) pobycie, więźniowie Fortu III w Pomiechówku wysłani byli do obozów koncentracyjnych. W liście, którego druga strona jest dość nieczytelna (postaramy się zdobyć lepszą kopię), Pan Stefan pisze: Geniu powiadom ciotkę Lodzię, że Witek Kępczeniak (Witalis Kępczyński) został w Pomiechówku i Franek Karolewski  (Franciszek Karolewski) i niech się o nich nie zamartwia. Na koniec pozdrawia wszystkich Cekanowiaków. Pięć miesięcy później Pan Stefan Świderski zmarł w KL Mauthausen.