Lekcja historyczna na Forcie

Wczoraj na Forcie III w Pomiechówku odbyła się lekcja historyczna, w której uczestniczyli uczniowie klasy 2 (gtb)Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie wraz z wychowawcami – panem Grzegorzem Różańskim i panią Beatą Pożarską. Bardzo dziękujemy nauczycielom za inicjatywę spotkania w Forcie a uczniom za aktywne uczestnictwo. Jak powiedział nasz przewodnik Piotr Skonieczny: „Super młodzież, bardzo zainteresowana Fortem i historią”.

Lekcja odbyła się w ramach projektu „Zachowajmy w pamięci - Fort III Pomiechówek", dofinansowanego ze środków MON.