Konferencja o Forcie przeszła do historii

Konferencja o Forcie przeszła do historii. Jesteśmy przede wszystkim zachwyceni faktem, że zaszczyciło nas swoją obecnością dziesięciu żyjących więźniów Fortu III z 1941 r. (na zdjęciu powyżej w pierwszym i drugim rzędzie po lewej stronie). Wprawdzie goście honorowi Konferencji byli w czasie pobytu w Forcie jeszcze dziećmi, ale świadectwo tamtych czasów wypowiedziane z ich ust jest bezcenne. Jeśli chodzi o prelekcje, to naszym zdaniem były bardzo interesujące. Przede wszystkim wyróżnić trzeba doskonałą prezentację Archiwum IPN (Janusz Piwowar i Dorota Grzechocińska) o dokumentach gestapo, dotyczących więźniów Fortu, znajdujących się w zasobach Archiwum IPN. Oprócz tej prelekcji warto wyróżnić prezentację dotyczącą nagrywania relacji więźniów i ich rodzin przez BEN IPN. Zobaczyliśmy wzruszające fragmenty filmów z rozmów z dziećmi więźniów zamordowanych w Forcie, które są zapowiedzią dalszych nagrań i potwierdzeniem ogromnej wartości tego, co już zostało zrobione. Ciekawa była również prezentacja Pana Piotra Kędziory – Babińskiego z BUWiM IPN, który przedstawił i zaprezentował aktualny stan prac archeologicznych na terenie Fortu. Całość uzupełniły prelekcje dr Piotra Oleńczaka o historii Fortu, Pani Marty Janczewskiej o pobycie Żydów w Forcie, Pana Piotra Jeżółkowskiego o tworzonej Bazie Więźniów Fortu, dr Marka Frankowskiego o metodach terroru stosowanego w stosunku do więźniów Fortu i Pana Janusza Jasińskiego o losie Gminy Pomiechowo jako bezpośredniego otoczenia Fortu III w trakcie niemieckiej okupacji. Od strony organizacyjnej nad całością czuwała nieoceniona Pani Agnieszka Brzezińska – Brańska z PomPa Pomiechówek. Był czas na kawę, lunch, kuluarowe rozmowy oraz zwidzenie przygotowanej przez IPN wystawy, na której prezentowane były dokumenty gestapo. Całość zakończyła wspólna wizyta w Forcie. Dziekujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Konferencji i wszystkim uczestnikom. Więżniom, którzy na Konferencję przybyli - kłaniamy sie w pas.