Kolejne znalezisko

Kolejne znalezisko na Forcie III. Tym razem przy pracach porządkowych pokazał się fragment teownika i drutu kolczastego, który rozciągnięty był na murze Carnota w czasie, gdy na Forcie było więzienie śledcze gestapo (1943-45).