Hasła na tajne spotkania

Panowie Marek i Maciej Świderscy przesłali nam bardzo cenne dokumenty dotyczące ich przodka (ojca i dziadka) – Pana Józefa Świderskiego (został zamordowany w Forcie III, w dniu 31 maja 1943 r.). Opiszemy je w kolejnych postach, razem z informacjami o samym Panu Józefie Świderskim. Na razie chcieliśmy zainteresować Państwa niepozornym dokumentem (na zdjęciu). Jest wielkości legitymacji szkolnej. Dokument ten znajdował się wśród innych dokumentów należących do Pana Józefa Świderskiego. Jest podpisany przez Adiutanta, kpt. Mieczysława Michała Leśniowskiego, który w 1939 r. służył w 32 Pułku Piechoty, stacjonującym w Twierdzy Modlin. Na karteczce są hasła i odzewy na jakieś tajne spotkania w dniach 20 i 21 lipca – bez podania daty. Zapewne chodzi o rok 1939. Ciekawe co to były za spotkania w Twierdzy Modlin, na które zaproszono Pana Józefa Świderskiego (oficera rezerwy, Peowiaka, działacza niepodległościowego)?