Film z pochówku

Dziś już jest cicho na Forcie III w Pomiechówku...
Można jednak wrócić do wczorajszych uroczystości, dzięki obiecanemu przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN i nagranemu przez pana Rafała Pękałę filmowi z uroczystości. Dostępny jest na kanale IPNtv https://youtu.be/aSmU5N2wrbU Warto zobaczyć jak wyglądał ostatni pochówek na Forcie III, małe trumienki, żołnierska asysta i las krzyży.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym...