Drugi ułan

Wspominaliśmy kilka razy o 10 ułanach z 11 pułku ułanów z Ciechanowa, którzy zostali przez gestapo aresztowani i osadzeni w Forcie III w Pomiechówku. Wszyscy oni wyryli swoje nazwiska na ścianie celi śmierci i zostali rozstrzelani przez Niemców na Forcie, w dniu 30 lipca 1944 r. Dzięki panu Cezaremu Szymczakowi uzyskaliśmy zdjęcie drugiego z ułanów - Wacława Komorowskiego. Pan Cezary posiada kilka pamiątek po swoim krewnym, którymi obiecał się z nami podzielić. Jak tylko otrzymamy - opublikujemy.

Na razie powyżej: portret Pana Wacława