Dofinansowanie z Fundacji PGNiG

Drugim dofinansowaniem, o które się staraliśmy to dofinansowanie na badanie ścian tzw. celi śmierci w Forcie III w Pomiechówku. Przypominamy, że w tej długiej na około 25 metrów celi, idący na śmierć więźniowie wydrapywali na ścianach swoje imiona, nazwiska, inicjały, daty, miejsca skąd pochodzili. Z biegiem czasu napisy ulegają naturalnej degradacji. Wiele, kiedyś możliwych do rozszyfrowania napisów, już nie istnieje. Bardzo zależało nam, aby przeprowadzić profesjonalne badania i zachować aktualny stan celi śmierci, również jako podstawę dalszych prac konserwatorskich. Tego rodzaju badania są bardzo kosztowne, dlatego od jakiegoś czasu staraliśmy się pozyskać i podmiot, który badania przeprowadzi i partnera, który badania będzie w stanie sfinansować. I w końcu się udało. Dzięki Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza mamy zapewnione środki, które trafią do Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Instytut zrealizuje następujące zadanie: „Wykonanie badań nieinwazyjnych mających na celu rejestrację stanu zachowania zabytku z uwzględnieniem istniejących inskrypcji na ścianach we wnętrzu budynku koszarowego”. Badania będą polegały na: „rejestracji fotograficznej cyfrowej w świetle widzialnym oraz w świetle ultrafioletowym, obrazowania hiperspektralnego w zakresie podczerwieni i rejestracji w termowizji". Z badań powstanie raport. Czekamy tylko na zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ruszamy!