Ciało wuja Piotra

Choć to wydaje się nieprawdopodobne, udało się ustalić kto leży na noszach na powyższym zdjęciu z ekshumacji, które miały miejsce w Forcie III w Pomiechówku w kwietniu 1945 r. To Piotr Kopański z Wyszogrodu. Za marami idzie jego brat - Władysław Kopański (zaznaczony strzałką). Przypomnijmy, że Piotr Kopański został aresztowany przez gestapo wraz ze swoją szwagierką Janiną za nieujawnienie miejsca ukrywania się ich brata i męża - Władysława. Piotr został zastrzelony w Forcie III w masowej egzekucji - na oczach szwagierki. Ona zmarła niedługo po wypuszczeniu jej z Fortu (na skutek chorób i ogólnego wycieńczenia). Władysław szukał ciała brata podczas ekshumacji. Znalazł, wydobył z ziemi i zabrał do domu. Piotr i Janina są pochowani razem, uwiecznieni na pomniku, na cmentarzu w Wyszogrodzie (spięci kajdanami – vide: baza więźniów).

Pan Bogumił Kopański (syn Janiny i Władysława) rozpoznał na zdjęciu swojego ojca i ciało wuja podczas nagrywania jego wspomnień przez IPN. Wcześniej na spotkaniu z nami rozpoznał ojca na dwóch innych zdjęciach z ekshumacji (pisaliśmy o tym). Powiedział IPN, że widział ciało wujka po przywiezieniu z Fortu. Rodzina zakryła Piotrowi głowę ręcznikiem żeby dzieciom oszczędzić widoku. Kula, która przeszła przez potylicę roztrzaskała czoło. Poza tym ciało było bez dużych oznak rozkładu, buty bardzo dobrze zachowane, takie same jak na pomniku.