Badania MIK - sezon 2

Otrzymaliśmy właśnie raport z drugiego etapu prac Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, albo używając współczesnej nomenklatury: raport z drugiego sezonu badań MIK na Forcie III w Pomiechówku.

To, oprócz kwestii utrwalenia stanu zachowania budynku, kolejny etap działań zmierzających do stworzenia kompleksowego programu ochrony zabytku.

Nieustannie dziękujemy Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza za sfinansowanie komercyjnej części badań a Międzyuczelnianemu Instytutowi Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP za pracę.

Raport wkrótce zamieścimy na stronie www Fundacji.