Aktualności na Mazowszu

W prasie lokalnej na Mazowszu (Tygodnik Nowodworski, Jarmark Mazowiecki, Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Pułtuski, Czas Ciechanowa) pojawiły się kolejne aktualności z Fortu III w Pomiechówku inspirowane naszymi postami. Polecamy i dziękujemy Wydawcy.