„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”

Marek Frankowski w książce Tajemnice Fortu III w Pomiechówku powołując się na publikację B.Dymka i J.Kazimierskiego pisze: „z Ciechanowa w katowni pomiechowskiej zostało zamordowanych m.in. 10 byłych podoficerów 11 pułku ułanów oraz kilka osób cywilnych”. Dalej powołując się na T. Wyrzykowskiego podaje kilka nazwisk, w tym m.in.: „Stanisław Jaworski (…), Franciszek Deras, Wacław Komorowski (…). Wszyscy byli w wieku od 33 do 49 lat. Zginęli wszyscy zamurowani żywcem w specjalnie do tego celu przeznaczonych bunkrach.” Dziś, analizując zdjęcia z piątkowej inwentaryzacji napisów na ścianach celi śmieci budynku fortowych koszar, znaleźliśmy powyższe zdjęcie z nazwiskami: Jaworski, Komorowski, Deras. Dodać można tylko zdanie, jak w tytule tej Aktualności.