Żołnierze nieustannie pomagają

Wspominaliśmy już o tym, ale patrząc dziś na pracę żołnierzy na Forcie III w Pomiechówku, musimy zrobić to ponownie. Bardzo dziękujemy Dowództwu i żołnierzom 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia oraz 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Generalnego RSZ z Białobrzegów, za ogromny wkład w utrzymanie porządku na Forcie III. Co miesiąc żołnierze naprawiają uszkodzenia na terenie tymczasowego cmentarza na Forcie (zwierzęta nieustannie powodują zniszczenia) oraz porządkują i karczują zieleń dla potrzeb spotkań historycznych na Forcie. Pomoc ze strony 2 MPS i 9BWDGRSZ płynie stale a żołnierze pracują nie tylko bardzo ciężko i chętnie, ale też z pełną świadomością miejsca i jego tragicznych dziejów. Dziękujemy w imieniu naszym, rodzin więźniów i wszystkich odwiedzających Fort. Wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć.