Redziński Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Redziński
Data urodzenia 15.08.1913
Miejsce urodzenia Rochny
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. Żołnierz AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 36
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/I/1907 – MSW 186 (k. 12)
  2. Akta IPN, GK 629/10968, k. 331
  3. Akta IPN, GK 629/5187, GK 629/10968, k.331
Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.