Rydzek Józef

Imię Józef
Nazwisko Rydzek
Data urodzenia 1.06.1913
Miejsce urodzenia Nieznanowice
Miejsce zamieszkania (Kurlina)
Imię ojca Andrzej
Imię matki Marianna
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 15.11.1992
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem nielegalnej działalności (przekraczanie granicy, kradzieże, uchylanie się od pracy, wtargnięcie w stanie nietrzeźwym do obcego mieszkania)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 08.07.1944 KL Stutthof (oznaczony nr 40499)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/5481 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, zespół: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680)
  4. www.straty.pl (odwołanie do dokumentacji Muzeum Stutthof w Sztutowie, nr akt I-III-13263, I-II-87)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 3.03.1944 w Nowym Mieście (Neuhof)
  2. Z listu przewozowego (Transportzettel) wynika, że transport z Fortu III do KL Stutthof przebiegał przez: Modlin - Warszawa - Łódź - Toruń - Gdańsk