Boszko Teofil

Imię Teofil
Nazwisko Boszko
Data urodzenia 1908
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Święcice (pow. Płońsk)
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 01.05.1986
Miejsce i przyczyna śmierci Stare Arciszewo
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK - żołnierz
Miejsce pochówku cmentarz w Orszymowie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. W czasie pobytu w Forcie miał 27 lat, a jego córka 2 tygodnie.
  2. Aresztowany wraz z innymi z okolicznych wiosek, po czym przetrzymywani byli kilka godzin w piwnicy, a następnie wywiezieni do Pomiechówka.
  3. W Forcie był 3 miesiące.
  4. Wywieziony do KL Mauthausen gdzie pracował w fabryce samochodów jako mechanik przy produkcji samochodów Messerschmitt. Po dwóch latach został przewieziony do kamieniołomów.
  5. Wracając po 3,5 roku do domu po wojnie zniszczył dokumenty, które miał z przesłuchań i z obozów pracy.
  6. Źródło (3) podaje miejsce zamieszkania Święcice gm. Płońsk
Grób na cmentarzu w Orszymowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób na cmentarzu w Orszymowie