Przychodzeń vel Przychodzen Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Przychodzeń vel Przychodzen
Data urodzenia 30.04.1925
Miejsce urodzenia Wyszków
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Władysław
Imię matki Balbina
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj/czerwiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 05.03.1981
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiej organizacji podziemnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 z miejsca zamieszkania
  2. Źródło (3) podaje inną datę urodzenia - 26.04.1925