Pałaszewski vel Pałuszewski Bronisław

Imię Bronisław
Nazwisko Pałaszewski vel Pałuszewski
Data urodzenia 1901
Miejsce urodzenia Golądkowo
Miejsce zamieszkania Brodowo (pow. Pułtusk)
Imię ojca Wawrzyniec
Imię matki Agnieszka
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny (najmował się do pracy u innych gospodarzy)
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III koniec czerwca 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zginął od strzału w tył głowy
Przyczyna osadzenia w Forcie III Źródło (4) podaje, że został zatrzymany 18.06.1944 r. w związku z zamordowaniem funkcjonariusza żandarmerii Tilinskiego. Przyczynę aresztowania potwierdza również rodzina więźnia
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Pułtusku (gdzie przebywał kilka dni)
Dokąd wywieziony z Fortu III zamordowany w Forcie III po ok. 4 tygodniach pobytu (Źródło 3)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Strzegocinie
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. informacje przekazane przez Pana Wojciecha Wyrzykowskiego
 2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
 3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0533-0534
 4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0641-0642
 5. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3008/s.398
 6. informacje od rodziny więźnia
 7. Akta IPN BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
 8. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
 1. Nazwisko Pałuszewski podają Źródło (2) oraz (3), ale najprawdopodobniej chodzi o tę samą osobę
 2. Aresztowany po powrocie z Kościoła w Brodowie, w grupie 10 osób
 3. Źródło (5) podaje datę urodzenia 24.10.1891 oraz miejsce urodzenia Golondkowo (Golądkowo)
 4. Rodzina więźnia potwierdza datę urodzenia 1901 pomimo tego, że z daty na nagrobku wynika, że urodził się w 1904
 5. Źródło (1) podaje, że został pochowany na cmentarzu w Strzegocinie, we wspólnym grobie ciał 10 osób zamordowanych 30.07.1944 i ekshumowanych z Fortu
 6. Miał dwóch synów - Jerzego i Zygmunta; Jerzy w chwili aresztowania Ojca miał 13 lat
 7. Rodzina wspomina go jako niezwykle zabawnego, z ogromnym poczuciem humoru optymisty, uczciwego, uczynnego i prawego człowieka, który kochał Ojczyznę
 8. Na cześć Dziadka syn Jerzego nosi imię Bronisław
 9. Aresztowany wraz z Jaskułowskim Wincentym, Wroniewskim Tadeuszem, Wroniewskim Edwardem, Pielarskim Lucjanem, Brodowskim Stanisławem, Sokołowskim Władysławem, Sanajca Witoldem, Tańskim Lechem i Skurczyńskim Piotrem.Wszyscy z okolic Brodowa.
 10. Źródło (8) podaje datę urodzenia 24.10.1891 r.
 11. Aresztowany 18.06.1944 r.
Grób na cmentarzu w Strzegocinie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób na cmentarzu w Strzegocinie