Galas Lucjan

Imię Lucjan
Nazwisko Galas
Data urodzenia 28.06.1923
Miejsce urodzenia Radzikowo wg Źródła 2
Miejsce zamieszkania Nowe Radzikowo (koło Płońska)
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość Polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.06.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono posiadanie i nie przekazanie informacji o dokonanym napadzie zbrojnym (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany w lesie w okolicach Gać (wg Źródła 2)
Dokąd wywieziony z Fortu III w dniu 12-11-1943 r. przewieziony do KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN GK 629/1010
Źródła danych
  1. informacje od Pana Janusza Jasińskiego
  2. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  3. Akta gestapo w sprawie Kazimierza Antoszkiewicza (IPN GK 629/7856)
  4. Akta IPN GK 629/1010
  5. Akta gestapo w sprawie Hilarego Pilitowskiego (IPN GK 629/1365)
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN GK 629/1010 podają inną datę urodzenia, tj. 28.06.1920
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)