Sikorski Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Sikorski
Data urodzenia 05.01.1925
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca Władysław
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód kolejarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci 29.01.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthasuen
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono posiadanie i nie przekazanie informacji o dokonanym napadzie zbrojnym (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany w lesie w okolicach Gać (wg Źródła 1)
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (skierowany 12.11.1943)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  2. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) i (3) podają nr więźnia w KL Mauthasuen 39423
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)