Potocki Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Potocki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Aleksander
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje wyłącznie imię i nazwisko oraz imię ojca. W Bazie Więźniów jest też Potocki (imię nieznane)