Kosiorek Stanisława

Imię Stanisława
Nazwisko Kosiorek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Grochale Górne
Imię ojca Jan
Imię matki Helena
Stan cywilny
Wyznanie katolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III jezień 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Udział brata - Benjamina w działaniach partyzanckich - opisane w polach "uwagi dodatkowe"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 96
  3. Z materiałów udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Warszawie (zestawienie wyroków śmierci wykonanych w latach 1940-44)
Uwagi dodatkowe
  1. W obozie była w 1943 roku razem z ojcem Janem oraz braćmi: Władysławem i Stanisławem.
  2. Przyczyną uwięzienia był udział brata - Benjamina Kosiorka w akcji partyzanckieji na sklep Niemca w miejscowości Gniewniewice w gminie Głusk/Leoncin w dniu 09 września lub października 1943 r. W akcji brat Benjamin został zastrzelony przez Niemca, który pilnował sklepu.
  3. Przez rozpoznanie w zastrzelonym Benjamina Kosiorka aresztowano jego ojca Jana Kosiorka i rodzeństwo Władysława Kosiorka, Stanisławę Kosiorek i Stanisława Kosiorka. Matkę - Helenę Kosiorek niemcy zabili w Grochalach Górnych za to, że "wychowała bandytę”.
  4. W akcji na sklep uczestniczył również Stanisław Krajczyński, który został przez Niemców aresztowany i zamordowany w Forcie III.
  5. Żródła (2) i (3) mówią o napadzie na sklep Volksdeutscha Gatzke w Gniewniewicach -źródła te wspominaja jedynie o udziale Stanisława Krajczyńskiego.