Kosiorek Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Kosiorek
Data urodzenia 01.06.1917
Miejsce urodzenia Grochale Górne
Miejsce zamieszkania Grochale Górne
Imię ojca Jan
Imię matki Helena
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III jesień 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III udział brata - Benjamina Kosiorka w akcji partyzanckiej - opisane w polach "uwagi dodatkowe"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 96
  3. Z materiałów udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Warszawie (zestawienie wyroków śmierci wykonanych w latach 1940-44)
  4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. W obozie był w 1943 roku z ojcem Janem oraz rodzeństwem: Stanisławem i Stanisławą.
  2. W obozie był zmuszany do jedzenia wrzącej "zupy". Z tego powodu przez kolejnych kilkadziesiąt lat miał rany w przełyku.
  3. Przyczyną uwięzienia był udział brata - Benjamina Kosiorka w akcji partyzanckiej na sklep Niemca w miejscowości Gniewniewice w gminie Głusk/Leoncin, w dniu 9 września lub października 1943r. Benjamin został zastrzelony przez Niemca, który pilnował sklepu.
  4. Przez rozpoznanie w zastrzelonym Benjamina Kosiorka, aresztowano jego ojca Jana Kosiorka i rodzeństwo Władysława Kosiorka, Stanisławę Kosiorek i Stanisława Kosiorka. Matkę - Helenę Kosiorek niemcy zabili w Grochalach Górnych za to, że "wychowała bandytę”.
  5. W akcji na sklep uczestniczył również Stanisław Krajczyński, który został przez Niemców aresztowany i zamordowany w Forcie III.
  6. Żródła (2) i (3) mówią o napadzie na sklep Volksdeutscha Gatzke w Gniewniewicach -źródła te wspominaja jedynie o udziale Stanisława Krajczyńskiego.
Akt urodzenia z dn. 10.06.1917 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Akt urodzenia z dn. 10.06.1917 r.