Trzcińska Stanisława

Imię Stanisława
Nazwisko Trzcińska
Data urodzenia ok. 1900
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Skwary
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny Zamężna
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 23.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III 03.12.1943
Data śmierci 1943
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz w Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://cud1920.pl/2040/sprawiedliwi-wsrod-narodow-swiata-stanislawa-stefan-i-jan-trzcinscy-ze-wsi-skwary-na-srodkowym-mazowszu
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 252
Uwagi dodatkowe
  1. Zaginęła w transporcie z Fortu III do obozu Mauthausen
  2. Odznaczona 04.07.1991 r. medalem "Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata" za pomoc Żydom w okresie okupacji niemieckiej
  3. W Forcie III Pomiechówek przebywała z synem Stefanem, pracowała w kuchni
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dyplom Żydowskiego Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie dla Stanisławy Trzcińskiej i jej dwóch synów Stefana i Jana ze Skwar na Mazowszu

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Stanisławy Trzcińskiej