Gutkowicz Szajndla

Imię Szajndla
Nazwisko Gutkowicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III przed 08.09.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 51., 61., 63.
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 255
Uwagi dodatkowe
  1. Przesłuchiwana po 08.09.1941 w Warszawie-getto, w sprawie pobytu w Forcie III Pomiechówek (25 lat)
  2. W Forcie III Pomiechówek przebywała z siostrą (Frajda), matką (Ita), ojcem (Chaim)
  3. Nowy Dwór - miejsce urodzenia lub zamieszkania przed osadzeniem w Forcie III Pomiechówek