Sanojca vel Szanojca Witold

Imię Witold
Nazwisko Sanojca vel Szanojca
Data urodzenia 19.01.1923
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Brodowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie
 2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0641-0642
 3. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
 4. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6335-6336/s.32-33 i 6526/s.16
 5. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 6. 'Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
 7. Akta IPN BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
 8. Akta IPN GK 629/12996
 9. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
 10. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
 1. Protokół PCK o nr 22670 z ekshumacji ciała więźnia znalazł się wśród 119 protokołów z dnia 18.06.1948 (Źródło 4)
 2. Źródło (4) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944r.
 3. Źródło (8) podaje rok urodzenia 1922.
 4. Aresztowany 18.06.1944 r.
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.