Mossakowski Bronisław

Imię Bronisław
Nazwisko Mossakowski
Data urodzenia 18.11.1916
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Gromin (gmina Pułtusk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Wiatr
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie pułtuskie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. zdjęcie tabliczki nagrobkowej
  2. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 240, 241
  3. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
  4. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
  5. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  6. 'Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
  7. Akta IPN BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
  8. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany między 9 a 14 czerwca 1944 r.
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Data śmierci

Zdjęcie zrobione na terenie Fortu III.